Vrienden van het middelburgs kamerkoor

Het Middelburgs Kamerkoor verheugt zich sinds de oprichting in 1954 in een constante belangstelling van het publiek. In onze prachtige provincie zijn we een zeer gewaardeerd koor, ook voor de (buitenlandse) toeristen die onze concerten veelvuldig bijwonen. 

Tijdens de intensieve repetities werken wij aan ons repertoire. Dit omvat zowel werken van 15e eeuwse componisten als composities uit dit jaar. Nieuwsgierig als we zijn, stellen we uitdagend werk zeer op prijs.

Maar we willen graag nog meer: zowel ons publiek als wijzelf voelen de behoefte om meer binding met elkaar te hebben: contact bij de concerten en contact over onze plannen en programma's. Wij kunnen niet zonder enthousiaste luisteraars en u kunt niet zonder enthousiaste zangers...

Wat we graag willen:
- een vast publiek verwerven
- financiële middelen creëren ten behoeve van ons koor
- jong publiek aantrekken

Wij kunnen dan beter zorgen voor:
- informatie aan u door middel van nieuwsbrieven
- verdere ontwikkeling van het koor door brede activiteiten te ondernemen
- beperkte bijscholing

Daarom is door ons Vrienden van het Middelburgs Kamerkoor gestart om deze verbondenheid verder gestalte te geven.

Als u ons als vriend financieel wilt steunen of als u talenten heeft die u wilt aanwenden ten behoeve van onze optredens, graag!

Wat wij u kunnen bieden:
- eenmalig een vrijkaartje in het jaar van toetreding
- twee keer per jaar actuele informatie in de vorm van een Nieuwsbrief over concerten en concertprogramma's, per post of -bij voorkeur- per e-mail.
- 20% korting op concerten voor volwassenen
- gratis toegang voor kinderen t.e.m.12 jaar
- de mogelijkheid om één keer per jaar een koorrepetitie bij te wonen
- het reserveren van goede zitplaatsen tijdens onze concerten
- de mogelijkheid om kaarten te bestellen via ons koor

Als u een bijdrage wilt leveren en ons wilt steunen in het brengen van schone kunsten in Zeeland: u bent al Vriend van het Middelburgs Kamerkoor voor het jaarlijkse bedrag van minimaal € 20,-.

Aanmelden:
Wilt u zich aanmelden als vriend of als sponsor, stuurt u dan een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar het secretariaat info@middelburgskamerkoor.nl 


Sponsoring

Wij willen ook bijzonder graag in contact komen met instellingen of bedrijven die als sponsor van ons koor willen optreden.

Als tegenprestatie kan gedacht worden aan:
- vermelding in onze programmaboekjes
- korting bij concerten

Aanmelden:
Wilt u zich aanmelden als sponsor, stuurt u dan een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar het secretariaat: 
info@middelburgskamerkoor.nl

U kunt ook schrijven:
Secretariaat Middelburgs Kamerkoor,
Noordweg 201, 4333 GE Middelburg,
telefoon 06-53524692.