Biografie van het koor
 

De naam Bart Leijnse is onverbrekelijk verbonden met het Middelburgs Kamerkoor. Het kwartet dat op initiatief van de heer Camper, organist van de Gereformeerde kerk te Middelburg, regelmatig zijn medewerking verleende aan kerkdiensten breidde Bart Leijnse uit tot dubbelkwartet. Dit dubbelkwartet groeide uit tot een kamerkoor en zo werd in 1954 het Middelburgs Kamerkoor geboren.

Men legde zich toe op het brengen van a capella muziek van de zestiende tot de twintigste eeuw, zowel wereldlijk als geestelijk. Op 14 oktober 1959 bracht het koor zijn eerste eigen avondvullende concert. Bart Leijnse maakte met zijn koor vele radio-opnamen. Het koor trad regelmatig op buiten de Zeeuwse hoofdstad, zoals in Dendermonde, Amsterdam, Helsinki en Keulen. Helaas moest het koor - veel te vroeg - afscheid nemen van zijn inspirerende dirigent; in 1977 overlijdt Bart Leijnse.

Hij wordt opgevolgd door Krijn Koetsveld. Eind januari 1980 wordt deze echter benoemd bij het Nederlands Kerkmuziekensemble en verlaat het koor.

Peter Arts volgt hem op als dirigent. Met hem worden vele concerten gegeven. Na 13 jaar het koor gestimuleerd en geïnspireerd te hebben neemt Peter Arts begin 1993 afscheid.

Dan neemt Jan Schuurmans zijn taak over. Wegens drukke werkzaamheden wordt Jan Schuurmans begin 2000  genoodzaakt te stoppen als dirigent. 

Met het aantreden van de Belg Lieven Deroo, begint in februari 2000 een nieuwe, dynamische fase. Vanuit zijn grote ervaring als beroepszanger brengt Lieven Deroo het koor de fijnere kneepjes bij en weet hij het koor nog verder op te stuwen. Op 24 september 2005 is het concert in de Lutherse Kerk te Middelburg, het laatste onder zijn leiding.

Vervolgens is de van oorsprong Britse dirigent, pianist en componist Andrew Wise dirigent van het Middelburgs Kamerkoor van oktober 2005 tot november 2008.

Van maart 2009 tot december 2009 is de uit Goes afkomstige Marcel van Westen dirigent.

De Middelburgse dirigent Pim Overduin is dirigent van januari 2010 tot februari 2013.

Sinds maart 2013 is Christian Blaha dirigent van het  Middelburgs Kamerkoor.