Contact
  

Wilt u op dinsdag eens een repetitieavond bijwonen? 
Neem dan vooraf contact op met de secretaris van het koor, Theo Gerkema
telefoon 06-2014682 of e-mail info@middelburgskamerkoor.nl

Repetitielokatie Vrije School Zeeland, Willem Arondeusstraat 59, 4333 DD Middelburg

Bestuurssamenstelling
Berbel Lippe, voorzitter
Theo Gerkema, secretaris
Caty de Kuyper, penningmeester

Secretariaat
Wagenaarstraat 12E, 4331 CZ  Middelburg
E-mail info@middelburgskamerkoor.nl

Bank NL50INGB0000672397 t.n.v. Middelburgs Kamerkoor, Middelburg

Website Voor vragen of opmerkingen over deze website
E-mail info@middelburgskamerkoor.nlComité van aanbeveling

Prof. dr. Albert Clement, musicus
Dr. Anja de Groene, directielid De Drvkkery
Rob van der Meule, zangpedagoog
Mr. Maarten Steenbeek, senior rechter rechtbank Middelburg