Contact
  

Wilt u op dinsdag eens een repetitieavond bijwonen? 
Neem dan vooraf contact op met de secretaris van het koor Michel Klarenbeek,
telefoon 0118-638773 of e-mail info@middelburgskamerkoor.nl

Repetitielokatie
Vrije School Zeeland, Willem Arondeusstraat 59, 4333 DD Middelburg

Bestuurssamenstelling
Emmy Hamelink, voorzitter
Michel Klarenbeek, secretaris
Edith Tange, penningmeester

Secretariaat
Adriaen van de Vennestraat 24, 4336 DG Middelburg, telefoon 0118-638773 
E-mail info@middelburgskamerkoor.nl

Bank
NL50INGB0000672397 t.n.v. Middelburgs Kamerkoor, Middelburg

Website
Voor vragen of opmerkingen over deze website
E-mail info@middelburgskamerkoor.nl
Comité van aanbeveling

Prof. dr. Albert Clement, musicus
Dr. Anja de Groene, directielid De Drvkkery
Rob van der Meule, zangpedagoog
Mr. Maarten Steenbeek, senior rechter rechtbank Middelburg